Trường Tiểu học Phú Cường 1 đẩy mạnh công tác giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 tại các trường Mầm non xã Phú Cường

          Nhằm chuẩn bị tốt cho việc sử dụng sách giáo khoa (SGK) lớp Một tại trường Tiểu học Phú Cường 1 cho năm học 2020 – 2021. Trường Tiểu học Phú Cường 1 tổ chức buổi tuyên truyền, giới thiệu cung cấp các thông tin về SGK lớp Một đã được lựa chọn cho các phụ huynh có trẻ 5-6 tuổi chuẩn bị bước vào lớp Một tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn xã Phú Cường vào ngày 10 tháng 7 năm 2020.

Hinh 1
Ban giám hiệu trường giới thiệu SGK lớp 1 năm học 2020 – 202

  Trường Tiểu học Phú Cường 1 tuyên truyền đến phụ huynh về nội dung:

          – Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018;

          – Giới thiệu SGK lớp Một đã được lựa chọn cho năm học 2020 – 2021;

          – Các nội dung cần chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một;

          – Công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng trong việc giáo dục toàn diện cho trẻ.

hinh 2

Cô Nguyễn Thị Cẩm Tiên giới thiệu nội dung chương trình GDPT 2018

          Định hướng chung chương trình là hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Theo đó, học sinh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập; Học sinh được tìm tòi, khám phá, được làm việc độc lập, hợp tác, trao đổi theo nhóm hay lớp tạo điều kiện để học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập và trải nghiệm thực tế. Phát huy tốt các tiềm năng, kiến thức, kĩ năng đã tích lũy để phát triển. Dạy học hướng tới đáp ứng nhu cầu phát triển của từng cá nhân học sinh.

          Hội đồng lựa chọn SGK của Trường Tiểu học Phú Cường 1 đã nghiên cứu kĩ và quyết định lựa chọn bộ sách “Chân trời sáng tạo” cho năm học 2020 – 2021. Bộ SGK với thông điệp Chân trời sáng tạo được biên soạn dựa trên các tiêu chí và quy định của SGK mới: Bám sát định hướng giáo dục phát triển năng lực HS với trọng tâm là chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành và phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực người học; tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn SGK mới theo Thông tư số 33/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/12/2017.

hinh 3

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” được lựa chọn cho năm học 2020 -2021

          Công tác tuyên truyền giới thiệu SGK lớp Một và chương trình giáo dục phổ thông 2018 giúp phụ huynh hiểu rõ chương trình đổi mới. Đồng thời thông qua công tác tuyên truyền, phụ huynh đã nắm rõ nhu cầu học tập cũng như các biện pháp thiết yếu trong việc giúp trẻ vững tin bước vào lớp Một. Với chương trình học tập mới, mong rằng phụ huynh sẽ cùng đồng hành với nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng và của ngành giáo dục nói chung.

Phan Thị Lệ Thùy