Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học Phú Cường A năm học 2019 – 2020

     Chiều ngày 17/9/2019, Trường Tiểu học Phú Cường A tổ chức Hội nghị CB-CC-VC năm học 2019-2020. Đây là dịp để nhà trường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và đề ra mục tiêu, biện pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đây cũng là dịp để tập thể CB-GV-NV nhà trường được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường một cách dân chủ, công khai.

     Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Định – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những thành tích đạt được và hạn chế tồn tại các hoạt động của nhà trường trong năm học 2018-2019, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể của nhà trường trong năm học 2019-2020.

Đồng chí Lê Văn Định - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Đồng chí Lê Văn Định – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

     Hội nghị được nghe báo cáo của đồng chí Ngô Minh Nhựt – Chủ tịch Công đoàn, tổng hợp ý kiến từ đoàn viên, lao động trong đơn vị. Bên cạnh đó Hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2018-2019 của Ban Thanh tra nhân dân. Các quy chế, nội quy của nhà trường cũng đã được thông qua tại Hội nghị. CB-GV-NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Đồng chí Ngô Minh Nhựt - Chủ tịch Công đoàn, tổng hợp ý kiến từ đoàn viên, lao động trong đơn vị.

Đồng chí Ngô Minh Nhựt – Chủ tịch Công đoàn, tổng hợp ý kiến từ đoàn viên, lao động trong đơn vị.

CB-CC-VC của nhà trường tham gia thảo luận

CB-CC-VC của nhà trường tham gia thảo luận

     Tại hội nghị, 100% CB-CC-VC nhà trường đã biểu quyết nhất trí cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020.

     Hội nghị CB-CC-VC năm học 2019-2020 của Trường Tiểu học Phú Cường A đã thành công tốt đẹp. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của ngành, của trường, tập thể cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học Phú Cường A tin tưởng vào một năm học mới với nhiều thành công mới.

Tác giả: Ngô Minh Nhựt