16Th1/19
50301119_377363992844232_1213170949352849408_n

Liên đội trường Tiểu học Phú Cường A phát động cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp trường.

– Khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo, sự tìm tòi say mê khoa học kỹ thuật của thanh thiếu niên, nhi đồng.
– Giúp trao dồi kiến thức, tạo cơ hội để thanh, thiếu niên, nhi đồng phát huy khả năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế, nhà khoa học trong tương lai.
– Tạo sân chơi lành mạnh cho các tầng lớp thanh, thiếu niên và nhi đồng.
– Liên đội phát động cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp trường cho học sinh toàn trường tham gia với thể lệ như hướng dẫn của Ban tổ chức cấp huyện.