06Th9/20
H4

Trường Tiểu học Phú Cường 1 tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021.

– Thực hiện công văn số 267/SGDĐT-VP về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021 của Sở Giáo dục – Đào tạo Đồng Tháp.
– Ngày 05 tháng 9 năm 2019, trường Tiểu học Phú Cường 1 đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021 đồng loạt tại điểm chính và các điểm phụ..

13Th7/20
hinh 3

Trường Tiểu học Phú Cường 1 đẩy mạnh công tác giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 tại các trường Mầm non xã Phú Cường

Nhằm chuẩn bị tốt cho việc sử dụng sách giáo khoa (SGK) lớp Một tại trường Tiểu học Phú Cường 1 cho năm học 2020 – 2021. Trường Tiểu học Phú Cường 1 tổ chức buổi tuyên truyền, giới thiệu cung cấp các thông tin về SGK lớp Một đã được lựa chọn cho các phụ huynh có trẻ 5-6 tuổi chuẩn bị bước vào lớp Một tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn xã Phú Cường vào ngày 10 tháng 7 năm 2020.

12Th12/19
Thay Tam

Trường Tiểu học Phú Cường 1 xây dựng thành công trường chuẩn quốc gia mức độ II

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, trường Tiểu học Phú Cường 1 gặp rất nhiều khó khăn nhưng đến nay nhà trường đã dần từng bước vươn lên khẳng định là một trong những trường đứng tốp đầu của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay nhà trường đã hoàn thành kiểm định chất lượng mức độ 3 theo bộ tiêu chí của Thông số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

07Th12/19
KE HOACH 1

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CƯỜNG A ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2; GIAI ĐOẠN NĂM 2017 – 2020

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;
Căn cứ Công văn số 978/UBND-VX ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông về việc thống nhất điều chỉnh lộ trình xây dựng Trường Mầm non, Phổ thông đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện Tam Nông, giai đoạn 2017 – 2020;
Căn cứ tình hình thực tế về trường lớp, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cơ sở vật chất của đơn vị,
Trường Tiểu học Phú Cường A xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2017 – 2020

07Th12/19
KE HOACH 1

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020

Căn cứ Hướng dẫn số 282/HD-PGDĐT.TH ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học huyện Tam Nông năm học 2019 – 2020;
Căn cứ vào tình hình thực tế giáo dục của xã Phú Cường,
Trường Tiểu học Phú Cường 1 xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2019 – 2020.

22Th8/19
IMG-0722

Trường Tiểu học Phú Cường A tổ chức hoạt động tuần lễ sinh hoạt học đường

Nhằm giúp học sinh mới tuyển làm quen với trường, lớp, thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và sinh hoạt trong nhà trường; tạo môi trường học tập và rèn luyện thân thiện, tích cực và hiệu quả; tạo tình cảm, niềm tin của học sinh đối với trường, lớp, thầy cô và bạn bè. Liên đội trường Tiểu học Phú Cường A tổ chức hoạt động thực hiện tuần lễ sinh hoạt học đường năm học 2019 – 2020.

30Th5/19
60808131_2502164449795257_2491420699168604160_n

Hội thảo chia sẻ mô hình trường học an toàn năm 2019

– Căn cứ hướng dẫn về việc tổ chức Hội thảo chia sẻ về mô hình trường học an toàn cho 9 trường Tiểu học năm 2019của BQLDA GNRRTT & TƯBĐKH huyện Tam Nông.
– Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và của nhà trường. Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu trường Tiểu học Phú Cường A tổ chức Hội thảo chia sẻ về mô hình trường học an toàn năm 2019.